Skovbørnehaven

Velkommen til Skovbørnehaven

Vi er en privat institution

Der har eksisteret siden 2012

Vi har den mest fantastiske natur lige uden for døren med egen skov, shelterpladser, træhuler, sø og legepladser. Vi benytter ofte vores dejlige friskole og går også på opdagelse i verdenen, der ligger lidt længere væk fra Skovbørnehaven.

I Skovbørnehaven arbejder vi med en anerkendende og inkluderende pædagogik med udgangspunkt i det enkelte barns udvikling, trivsel og dannelse. Det er afgørende, at det enkelte barn føler sig set, hørt og forstået og har mulighed for aktiv deltagelse i pædagogiske aktiviteter og i differentierede fællesskaber – Dette sker via aktiviteter i aldersopdelte grupper samt projekter og eftermiddage på tværs af grupperne. Vi arbejder udfra et værdigrundlag, hvor det er vigtigt for personalet at skabe meningsfulde sammenhænge, hvor det gode arbejde trives – det gode arbejde defineret ved, at det enkelte barn i fællesskabet gives mulighed for at udvikle egne kompetencer mest muligt i erkendelse af, at børn lærer forskelligt. 

Skovbørnehaven arbejder i henhold til dagstilbudsloven og vores læreplan er fundamentet for vores daglige pædagogiske praksis.

Læring og udvikling i Skovbørnehaven sker gennem udforskning, leg, tryghed, samtale, kommunikation, følelsen af at høre til og glæden ved selv at bidrage. 

Dagligdagen

Dagligdagens pædagogiske praksis tager sit udgangspunkt i Skovbørnehavens Læreplan og årstiden. Vi er ude det meste af dagen så længe det giver mening. Vejret bestemmer nogle gange om vi er inde noget af dagen.

Info vedrørende dagligdagen ( f.eks. ugeplaner, info om sygdom, ferietilmelding og meget mere) sendes ud på intra. Hvis i holder fri eller er syge, sendes en besked til Skovbørnehavens telefon på 24656841

Man skal have madpakke med til hele dagen. Det er både hvis man skal have sin morgenmad i børnehaven og eftermiddagsmaden. Frokosten skal selvfølgelig også være der og må meget gerne bestå af et varieret måltid til en dag udenfor.

Skovbørnehaven åbner kl. 6 – i sommerhalvåret udendørs og i vinterhalvåret indendørs. Morgenen giver også mulighed for at lave konstruktionslege, kreative aktiviteter og rolle-/regellege på området ved Skovbørnehaven.

Ca. kl. 09.00 er vi inddelt i vores aldersopdelte grupper og formiddagens planlagte aktivitet(er) påbegyndes. De 3 årige er Stjernebørn, de 4 årige er Månebørn og de 5 årige er Solbørn.

Ca. kl. 11.00 spiser vi frokost. Oftest i vores egne grupper.

Ca. kl. 12.00 siger vi godnat til sovebørnene i vores shelter bag Skovbørnehaven. Fra middag og resten af dagen har børnene mulighed for at lege på kryds og tværs af grupperne.

Ca. kl. 14.00 siger vi godeftermiddag til sovebørnene og spiser eftermiddagsmad.

Hver fredag laver vi bålmad. Nogle gange er det en smagsprøve og andre gange en måltid – Derfor skal madpakken til frokosten stadig medbringes til denne dag.

Vi benytter desuden Odsherreds tilbud til dagsinstitutioner (Gennem tiden har det blandt andet været samarbejde med naturvejleder, kunstprojekter, læsefestival og meget mere) Vi laver projekter på tværs af grupperne, har motorik i Baunen på friskolen, tager på bus- og togture og laver aktiviteter med forskelligt fokus – lige fra sprogstimulering til naturvidenskab. 

Værdigrundlag

På Vallekilde–Hørve Friskole (VHF) arbejder det pædagogiske personale (lærere og pædagoger) inden for nogle rammer, som børnenes forældre har skabt.

Derfor er forældrenes rolle på friskolen:

Det pædagogiske personale på VHF opbygger en organisation og en struktur, hvor de udfører deres pædagogiske arbejde i tæt samarbejde med forældrene. Et tæt skole-hjem samarbejde er af afgørende betydning for, at arbejdet med børnene bliver succesfyldt og tilfredsstillende for begge parter.

Indlæring og læring

Indlæring og læring på VHF sker gennem egen udforskning, leg, tryghed, samtale, kommunikation, følelsen af at høre til og glæden ved selv at bidrage. Det pædagogiske personale arbejder hele tiden på at skabe et miljø for børnene hvor:

På Vallekilde – Hørve Friskole er det vigtigt at skabe meningsfulde sammenhænge, hvor det gode arbejde trives – det gode arbejde defineret ved, at det enkelte barn i fællesskabet gives mulighed for at udvikle egne kompetencer mest muligt i erkendelse af, at børn lærer forskelligt.

Forældreråd

Forældrerådet består af 7 medlemmer, 5 medlemmer valgt af og blandt børne­havens forældre, daglig leder af Skovbørnehaven, og en medarbejderrepræsentant valgt af og blandt medarbejderne.

Alle medlemmer af forældrerådet vælges for ét år af gangen. På Skovbørnehavens årlige forældremøde vælges de 5 medlemmer fra forældrene. Det er kun forældre til børn i Skovbørnehaven, der kan være medlem af forældrerådet, hvis et medlem af forældrerådet ikke længere har børn i Skovbørnehaven, udtræder forældrerepræsentanten af forældrerådet. Genvalg kan finde sted.

Forældrerådet har mulighed for at være med til at præge børnehavens hverdag. Rådet holder møde, hver anden måned, hvor der bliver lyttet til, hvad nyt der er sket i børnehaven, og derudfra hvilke ønsker, forældrerådet skal arbejde videre med.

Skovbørnehavens formål

Det er skovbørnehavens formål at danne ramme om et miljø for børn, ansatte og forældre, hvor barnet kan udvikle sig til et harmonisk og selvstændigt menneske med gode sociale kompetencer.

Skovbørnehavens mål er trygge, frie, sunde og glade børn.

Det er skovbørnehavens formål, at give barnet de bedste muligheder for at udvikle sig fysisk, socialt og intellektuelt.

Skovbørnehaven skal formidle omsorg og tryghed, som skaber en hverdag, hvor enkelthed giver mulighed for fordybelse, udforskning og erfaring.

Dette sker i naturen, hvor:

Skovbørnehavens mål skal opfyldes i et tæt og engagerende samarbejde i mellem forældre og personale.

Skovbørnehaven vil udnytte, at vi ikke altid ved, hvad dagen bringer; men vi vil lade os inspirere af årstiden, vind og vejr – og det, der ligger lige foran os.

Praktisk info

1. Administrative informationer.

1.1 Indmeldelse
Skal ske til Vallekilde-Hørve Friskoles kontor på tlf. 59 65 68 34 lokal nr. 1, på hverdage mellem kl. 8.30 – 14.00. I vil derefter blive indkaldt til en ”optagelsessamtale”, hvor I først vil få en rundvisning i og omkring Skovbørnehaven. Formålet med selve samtalen er at lave en forventningsafstemning, der skal sikre, at I som familie er klar over, hvad Skovbørnehaven er, og hvad der forventes af det gensidige samarbejde om barnet.

Såfremt barnet er tilknyttet et andet pasningstilbud med kommunalt tilskud SKAL forældrene huske at få meldt barnet ud senest en måned før barnet skal starte i Skovbørnehaven.

1.2 Takster: pr.01.08.2023.
kr.2.295 – pr. måned i 11 måneder, juli er betalings fri.

1.3 Søskenderabat:
Har I mere end et barn i en 0 – 6 års institution er det Hjemkommunes rabattakster, der er gældende, kontakt derfor Jeres hjemkommune for yderlig information.

Der gives søskendemoderation på samme vis som i det kommunale system.

Der ydes ikke søskende rabat mellem Friskolen og Skovbørnehaven.

1.4 Venteliste:
Der er en selvstændig venteliste for Skovbørnehaven. Optagelse i Skovbørnehaven betyder ikke automatisk optagelse i Friskolen, og omvendt betyder optagelse i Friskolen ikke automatisk optagelse i Skovbørnehaven.

Henvendelse vedrørende optagelse og venteliste:
VHF kontor 59 65 68 34 – kontor@vhfriskole.dk

1.5 Udmeldelse:
Forældre kan melde deres barn ud af Skovbørnehaven til udløb af en kalendermåned med 1 måneds varsel. Udmeldelsen skal ske skriftligt til lederen af Vallekilde Hørve Friskole og Skovbørnehave.

Skovbørnehaven kan opsige børn på baggrund af manglende samarbejde og restance på forældrebetaling.

Opsigelse fra Skovbørnehavens side skal ske med en måneds varsel til udløb af en kalendermåned. I tilfælde af grov overtrædelse af den indgåede samarbejdsaftale mellem Skovbørnehaven og forældre, kan bortvisning af barnet ske fra dag til dag.

2. Dagligdags informationer.

2.1 Tur rygsæk
Barnet skal hver dag medbringe en rygsæk med plads til madkasse og drikkedunk. Tænk gerne i om den er praktisk at have på, med gode skulderstropper og brystspænde.

2.2 Madpakken
Barnet skal selv have mad med til hele dagen. Vi anbefaler, at barnet har alt sin mad i én madkasse. Frugt og grønt skal skæres ud hjemmefra. Små hænder, små madder. Små maver, små pakker. Barnet skal selv have drikkelse med, vi anbefaler vand.

2.3 Vådt tøj
Garderoben skal tjekkes for vådt tøj, hver dag. Det våde tøj skal med hjem hver dag, da vi ikke kan garanterer, at det tørre natten over i børnehavens garderobe.

2.4 Sovebørn
Vi ligger sovebørnene i vores shelter kl. ca. 12.00 og vækker dem igen kl. ca. 14.00, hvis ikke andet er aftalt med jer forældre.
Dyne og dynebetræk eller sovepose medbringes. Da vi sover ude hele året, skal det medbragte justeres i løbet af året.  Vores erfaring viser, at det har stor betydning for barnet, at sove med sine egne ting

2.5 Mødetid
Vi anmoder om, at alle børn møder senest kl. 09.00 hvor dagens aktiviteter starter. Vores erfaring er, at er nemmere at blive afleveret før aktiviteterne starter, i stedet for midt i en aktivitet. Vores erfaring er også at det er nemmere at indgå i fællesskaberne på legepladsen, når man bliver afleveret før aktiviteterne starter.

2.6 Hvem henter
Hvis det er andre voksne end forældrene, der henter, skal der gives besked til personalet. Der kan godt laves faste aftaler om, at bestemte voksne altid må hente Jeres barn. Disse aftaler bliver skrevet ned.

2.7 Sygdom
Ved sygdom kan I vælge, at ringe eller sende en sms (mobil: 24656841) inden kl. 09.00. Ved smitsom sygdom vil vi dog anmode om, at I ringer og fortæller, hvad Jeres barn fejler, så vi kan lave et opslag til de andre forældre. Forældre er altid velkomne til at ringe og spørge ind til Jeres barns trivsel i løbet af dagen.

Vi forventer at barnet er frisk og rask og klar til at deltage i dagens aktiviteter ved aflevering.

2.8 Legetøj
Legetøj må gerne medbringes. Det kan gå i stykker og blive væk. Vi øver at dele det med andre.

2.9 Fødselsdage
Fødselsdage kan fejres i børnehaven og man må gerne medbringe lækkerier til uddeling efter eget valg. Har du lyst til at fejre begivenheden hjemme, så rykker vi gerne ud, hvis det er praktisk muligt.
Der er også mulighed for at “låne” Skovbørnehavens område i weekenden til afholdelse af børnefødselsdage.
Da dette vil være et forældre-arrangement vil det være uden personalets deltagelse.

2.10 Solcreme
Alle børn skal smøres med solcreme hjemmefra, når UV-indekset er over 3. I børnehaven giver vi solcreme på ved middagstid.

Skal barnet have en speciel solcreme, medbringes den hjemmefra med navn på og afleveres til personalet.

3. Forældresamarbejde

3.1 Forældrerådet
Forældrerådet består af 7 medlemmer, 5 medlemmer valgt af og blandt børne­havens forældre, daglig leder af Skovbørnehaven, og en medarbejderrepræsentant valgt af og blandt medarbejderne.

Alle medlemmer af forældrerådet vælges for ét år af gangen. På Skovbørnehavens årlige forældremøde vælges de 5 medlemmer fra forældrene. Det er kun forældre til børn i Skovbørnehaven, der kan være medlem af forældrerådet, hvis et medlem af forældrerådet ikke længere har børn i Skovbørnehaven, udtræder forældrerepræsentanten af forældrerådet. Genvalg kan finde sted.

Forældrerådet har mulighed for at være med til at præge børnehavens hverdag. Rådet holder møde, hver anden måned, hvor der bliver lyttet til, hvad nyt der er sket i børnehaven, og derudfra hvilke ønsker, forældrerådet skal arbejde videre med.

3.2 Samtaler
Samtaler i løbet af børnehavetiden, tilbydes en gang om året og ved behov. Derudover tilbydes samtaler efter opstart/indkøring.

Vi vægter forældresamarbejdet højt og beder jer komme til personalet hvis der er noget i undre jer over.

3.3 Forældremøder
Vi afholder et årligt forældremøde i september, med overordnet info fra Skovbørnehaven og info fra de enkelte grupper. Her vælges også medlemmer i forældrerådet.

3.4 Forældre bank
Forældre banken er en bank, hvor alle forældre i Skovbørnehaven indsætter deres arbejdskraft. Personalet og forældrerådet kan derefter hæve arbejdskraft til forskellige opgaver i Skovbørnehaven. Arbejdskraft kan være: Sy arbejde, madlavning, vindues pudsning, skovarbejde, ekstra rengøring, flise lægning, vikardækning, indkøb, kørsel med trailer, mindre tømrerarbejde, flække brænde, akut opståede opgaver osv. Forældrerådet vil stå for Skovbørnehavens forældre bank og det er deres opgave at være opmærksomme på, at alle deltager i forældre banken.

3.5 Forældre rengøring
Den daglige orden og oprydning står forældre og personale for. Rengøring af toiletter og fællesområder står rengøringsfirmaet for.

I weekenden bliver forældrene på skift tildelt en rengøringsdag, hvor blandt andet grupperum rengøres.

3.6 Arrangementer
Vi holder hvert år en række arrangementer hvor vores fællesskab kan trives og blomster. Datoerne for arrangementerne bliver sendt ud på intra årligt.

Eksempler på arrangementer:
– Bedsteforældredag
– Sommer og dimissionsfest
– Lucia optog
– Arbejdsdage
– Generalforsamling for VHF

3.7 Billeder

Hvis i oplever et billede taget i forbindelse med jeres barns hverdag, virker udstillende og i ikke ønsker billedet brugt i forbindelse med pædagogiske formål, skal i henvende jer til personalet.

4. Pakkelister.

Vi ved at pladsen er træng i garderoberne, dog er det trist at være kold og våd som barn. Når vi plasker med vand bliver vi våde, når det er frost bliver vi kolde og når det er varmt bliver vi svedige. Tøjet skal derfor justeres efter årstid og vejret på de enkelte dage. Tag gerne så meget tøj med, at der i de kolde og våde perioder, kan skiftes nogle gange til tørt tøj fra inderst til yderst. Meget tøj bliver produceret med omtanke for kvælningsfare. Vær selv opmærksom på ikke at sende tøj med i børnehaven, der udgør en kvælningsfare. 

4.1 Pakkeliste for efterårsperioden.
Børnenes garderobe kan i efterårsperioden indeholde:

Mindst 2 sæt rent undertøj
2 par lange underbukser/leggins
2 par lange bukser
1 sæt termotøj
2 langærmet bluser
2 ekstra par strømper
1 par varme sokker
1 varm trøje strik/fleece
2 sæt regntøj
1-2 par gummistøvler
1 par sko

4.2 Pakkeliste for vinterperioden.
Børnenes garderobe kan i vinterperioden indeholde:

Mindst 2 sæt rent undertøj
1 sæt ski/termoundertøj
2 par lange bukser
2 langærmet bluser
2 par strømper
2 varme trøje strik/fleece
2-3 par strikvanter
2 par skiluffer
2 huer
2 halsedisser
2 par varme sokker
1 sæt termotøj
1-2 flyverdragt/skitøj
1 sæt regntøj, som er stort nok til at have uden på flyverdragt
1-2 par støvler m.foer

 4.3 Pakkeliste for forårs perioden.
Børnenes garderobe kan i forårsperioden indeholde:

Mindst 2 sæt rent undertøj
1 par lange underbukser/leggins
2 langærmet bluse
2 par lange bukser
2-3 par strømper
1 varm trøje
1 par varme sokker
1 hue
1 halsedisse
2 sæt regntøj
1-2 par gummistøvler
1 par overgangs sko
1 sæt termotøj
Solcreme

4.4 Pakkeliste for sommerperioden.
Børnenes garderobe kan i sommerperioden indeholde:

Mindst 2 sæt rent undertøj
1 par shorts
1 par lange bukser
1 kortærmet bluse
1 langærmet bluse
1 langærmet tynd skjorte/bluse
1 ekstra trøje/jakke
2 -3 par strømper
1 par sko
1 par sandaler (lukket ved tæer)
1 sæt regntøj
1 par gummistøvler
1 sommerhat

Kontakt Skovbørnehaven

Skolen

Åbenhed og tryghed er for os på skolen rammen om et godt børneliv

SFO

Spireloppen er et fritidstilbud, hvor den frie leg vægtes højt

Børnehaven

Udvikling i skovbørnehaven sker gennem udforskning, leg og tryghed