Traditioner

en lang række traditioner

Morgensang

Vi har morgensang på Vallekilde – Hørve Friskole, og den værner vi om. Denne start på dagen, tror jeg, vi alle påskønner.

Det er derfor også en glæde, at så mange forældre så vidt muligt deltager. Stemningen er hyggelig, lidt sludren imellem sangene, meddelelser og for det meste børn, der styrer “slagets” gang – det er en vigtig del af friskolen, som vi ønsker at bevare.

Det er vigtigt at gøre opmærksom på, hvordan vi alle – børn, forældre og ansatte – er ansvarlige for, at det faktisk er en sådan god, fælles morgenstart.

Vigtigt er det
Vi er enige om

Nogle nye forældre har undret sig over, at vi sidder ned til den ene morgensang og står op til den næste – de har ikke rigtigt kunne se logikken i dette.


Forklaringen er den enkle: at vi engang sad ned til hele seancen – det syntes især børnene var hyggeligt. Så kom vore entusiastiske musiklærere og oplyste os alle om, at man synger bedre, når man står op, og at morgensangen ville profitere af at ligge lidt senere på morgenen, vore stemmer ville da være klarere.

Musikfestival:

I juni måned afholder vi den årlige musikfestival. Her kommer alle elever og ansatte op på den store scene for at spille og synge for os. Herudover syder hele vores udeområde af ægte festival stemning, med alt ved det indebærer af boder og aktiviteter. 

Arbejdslørdag:

Arbejdslørdagen løber af stablen medio juni, og her styrkes fællesskabet på vores skole for alvor.

Det er indskolingens forældre der står for koordineringen af arbejdslørdagen. Det er dagen hvor vi alle trækker i arbejdstøjet og ligger en dags arbejde i vores skole, til gavn for det fælles bedste. Når vi alle trækker læsset, kan vi trække det rigtig langt.

Her ryddes ud, luges ud, ryddes op, males, skrues, hamres, saves og bankes.

Det hele foregår i hyggelig arbejdsomhed, og afbrydes indimellem af spisning, kaffepause og hyggesnak.
En meget værdifuld dag for vore skole.

Oktoberfest:

Vi havde også et ønske om en skolefest, hvor fællesskabet – det ”at bære ved til det fælles bål” skulle være formålet.

Alle skulle vi bidrage med vores del til resultatet. Efterhånden har oktoberfesten  fået den form, vi ser i dag : Alle arbejder hårdt i ca. 1 uge for, at vi sammen sidst i ugen kan præstere en festlig aften, musical eller teaterstykke opført af børnene, forældrene har medbragt kaffe og vi alle en fælles afslutning.

Vi har alle opgaver, men ikke alle opgaver foregår i rampelyset – så vi har børn, der syr, maler, gør rent, synger, spiller, optræder, laver lys og lyd, er ”praktiske grise” ….. Ingen opgave er for lille til at være vigtig.

De fleste børn oplever, at det er en dejlig følelse at lave noget sammen med alle os andre. Nogle finder det vanskeligt af forskellige årsager. Det er lærernes opgave at hjælpe disse i gang. Børnene lærer at forstå vigtigheden af og føle glæden ved selv at kunne bidrage til det fælles mål.

Vi voksne forsøger efter bedste evne at fordele sol og vind lige under behørig hensyntagen til, at vi alle er forskellige og derfor har tilsvarende forskellige kompetencer.

En rigtig god uge plejer det at være, og alle glæder sig altid til næste majfestuge.

Dimission:

Det er et stort ønske, at børnene i 9.klasse får en god afslutning på deres 10 år på VHF.


De fejrer som landets øvrige 9. klasser deres sidste undervisningsdag med at klæde sig ud, køre i hestevogn, hente lærere tidligt om morgenen og ved at kaste med karameller og vand fra skolens flade tag, og at arrangere lege og konkurrencer for deres yngre skolekammerater.


I denne sammenhæng er det besluttet, at vi ikke ønsker en flok afgangselever, der har indtaget øl, vin, spiritus eller andet.


Denne sidste skoledag skal være en god oplevelse for alle.
I ugerne op til den sidste skoledag er det 9. klasses elever der vælger deres ynglingssang til morgensang, når sangen er sunget er det såå op til resten af skolens børn at gætte hvilken elev der har valgt den pågældende sang.

Den sidste torsdag inden børnenes sommerferie arrangerer vi dimissionsfest, hvor 8.kl. servicerer deres ældre kammerater. Der er sange og taler.


Gruppelæreren holder en tale for dimittenderne og uddeler svendebrev og gave til hvert barn.


Friskolens gave til børnene er en bronze Thors hammer. Mjølner, som hammeren hedder, symboliserer saft, kraft og styrke – den kommer altid tilbage.


Næste dag – den sidste skoledag i skoleåret for alle friskolens børn – har vi tradition for, at dimittenderne får udleveret afgangsbevis af gruppelæreren foran resten af skolen.


Det er en intens, bevægende og højtidelig stund, som vi gør meget ud af, skal forblive sådan.

Hvert år starter en ny børnehaveklasse på Vallekilde – Hørve Friskole. Det er vigtigt for os at byde dem velkommen og at gøre overgangen fra børnehave til skole så god som muligt. Det er ligeledes vigtigt, at hele familien bliver modtaget godt og hurtigt integreret, så de får en oplevelse af at være en del af det skolefællesskab, vi er.


Derfor har vi efterhånden fået  sammensat en skolestart som, vi mener, opfylder ovenstående.

I september måned, året før skolestart, inviterer skolen derfor børn og deres familier til en goddag-dag.


Her vises skolen frem, og vi hilser på hinandens familier.
Børn og forældre bliver i januar måned – det år barnet skal starte i skolen – inviteret til en velkomstaften. Ideen med denne aften er, at børn og forældre mødes med børnehaveklasselederen, SFO – personalet og repræsentanter for lærerne og bestyrelsen samt skolelederen.
Der bliver givet et indtryk af hverdagens forskellige aktiviteter og af friskolens pasningsordning ”Spireloppen”. 

Derudover kan der stilles spørgsmål, og man kan se, hvad der arbejdes med lige nu.

Børnene møder selvfølgelig hinanden og de kommende nære voksne, og der er lejlighed til at få talt sammen alle de voksne imellem.

I april inviteres forældre til kommende børnehaveklasse til en spisning sammen med bestyrelsen, repræsentanter for indskolingens lærere og SFO -personalet samt skolelederen.
Formålet med denne aften er overordnet set at få afstemt forventninger og diskuteret holdninger.

Det sidste arrangement løber af stabelen i maj/juni, hvor børnene prøver at gå i børnehaveklasse i 2 dage. Den sidste af dagene tilbydes ligeledes 1 times SFO.

Samme dags aften mødes forældrene til det første forældremøde. Børnehaveklasselederen fortæller lidt om, hvilke planer der er for det kommende skoleår. SFO er også repræsenteret.

VHF modtager også børn, der allerede er i gang med at gå i skole.

Når det er besluttet, at barnet skal gå på friskolen, så tildeles den nye familie en kontaktfamilie fra den pågældende gruppe til at besvare spørgsmål om alt vedr. skolegangen og til at hjælpe til med, at denne familie hurtigst muligt bliver en del af friskolens fællesskab.

Skolen

Åbenhed og tryghed er for os på skolen rammen om et godt børneliv

SFO

Spireloppen er et fritidstilbud, hvor den frie leg vægtes højt

Børnehaven

Udvikling i skovbørnehaven sker gennem udforskning, leg og tryghed