Udemiljø

Vi har et stort udendørsareal

Læring under åben himmel

På Vallekilde-Hørve Friskole har vi et stort udendørsareal, som vi er meget glade for.

Vi har inddelt området i forskellige skov/sø/lege områder. Her er plads til det hele. Vi bestræber os endvidere på at bruge vores udenomsareal i vores undervisning, og vægter udeskole meget højt

Legeplads

I foråret 2008 besluttede friskolens bestyrelse, at nu skulle børnene have den længe ventede og ønskede legeplads.

Den blev købt og siden indviet af os alle.

Indvielsestalen blev holdt af Frederik Brockdorf, som afsluttede sin tid på VHF juni 2009.

Legepladsen bliver brugt rigtig meget, og vi får også besøg af lokale børn og forældre, der nyder at kunne benytte den dejlige legeredskaber

Bålpladsen

Bålpladsen er et hyggeligt samlingssted.

Her mødes vi, for at lave mad og diskutere, hvad der er sund kost. Madlavning er en arbejdsproces, som alle må lære at tage del i.

Det er også et sted, hvor vi kan varme os, sidde stille og kigge ind i gløderne, tænke og tale om dagens forløb og drøfte næste dags indhold.

Det er også stedet, hvor vi kan spørge hinanden om, hvordan vi har det og lægge planer for fremtiden.

Og endelig er det stedet, hvor der ofte fortælles en god historie, så vi kan få indsigt i de livsværdier, som andre mennesker har.

Shelters

I foråret 2001 byggede nogle forældre 3 shelters med tilskud fra Friluftsrådet. Målet var at have en fast og hurtigt etableret lejrplads, der kunne rumme en større gruppe.

Ved ophold i shelters lærer vi primært at holde os mætte, tørre og varme. Dette medfører mange nødvendige, praktiske opgaver, som skal udføres i samarbejde for fællesskabet.

”Shelters” betyder at skærme sig / skabe ly ……det er det, vi gør her. Vi skaber hygge, tryghed og sikkerhed, og det bruger vi mange kræfter på …… så sover vi godt om natten. Vores shelters er et ”læringsrum”. Her øver vi os i at blive dygtige til at lære at leve livet.

Alle kan låne vore shelters til fødselsdage, overnatninger, grillarrangementer m.v.

Der skal ALTID være en voksen til stede.

Ved lån af Shelthers og bålplads medbringes eget brænde.

Lån aftales med Thomas Friis på telefon: 21 63 92 39

Pileskoven

Børnenes skov er et rigtigt legested. Her må saves, økses og bindes knuder uden at spørge først.

Hulebyggeri er noget af det bedste, børn kan lave.
Her skaber de deres eget lille overskuelige univers, hvor de selv formulerer ”husreglerne”.  Hulebyggeri tilskyndes i dagligdagen.

I Pileskoven skal man færdes med omtanke og være særlig imødekommende over for andre.

En gang om året rydder forældrene op efter deres børn.

Skolen

Åbenhed og tryghed er for os på skolen rammen om et godt børneliv

SFO

Spireloppen er et fritidstilbud, hvor den frie leg vægtes højt

Børnehaven

Udvikling i skovbørnehaven sker gennem udforskning, leg og tryghed