Prøver og karakterer

På VHF afslutter vi 9. klasse med Folkeskolens Afgangsprøve

Folkeskolens afgangsprøve (FSA) aflægges i maj-juni måned

Obligatoriske prøvefag

Skriftlig fremstilling, Læsning, Retskrivning & Mundtlig

Skriftlig, problemregning, færdigheder

Mundtlig

Mundtlig

Prøvefag til udtræk

Skriftlig engelsk / Skriftlig tysk / Mundtlig tysk/ mundtlig samfundsfag / Mundtlig historie. 

Skriftlig biologi / Skriftlig geografi / skriftlig fysik/ Mundtlig Matematik / Idræt

Der udtrækkes ét fag fra humanistisk pulje og ét fag fra den naturfaglige pulje hvert år.

Vi har ikke kristendom med i puljen, da det ikke er et fag, vi underviser i  på skolen. Faget religion indgår i grundfagsordningen, men er ikke omfattet af udtræksreglerne ved folkeskolens afgangsprøve.

Karakterergennemsnit

Undervisningen på Vallekilde – Hørve Friskole står mål med undervisningen i folkeskolen, og vi tilbyder Folkeskolens Afgangsprøve. Vi er dog fritaget for prøveafholdelse i faget kristendom. Gennemsnittet af afgangselevernes prøver kan findes her:

Skolen

Åbenhed og tryghed er for os på skolen rammen om et godt børneliv

SFO

Spireloppen er et fritidstilbud, hvor den frie leg vægtes højt

Børnehaven

Udvikling i skovbørnehaven sker gennem udforskning, leg og tryghed