Vision og mål

ET ALTERNATIV TIL FOLKESKOLEN

Skolens vision

Vi ser et helt livsdueligt menneske, når det forlader VHF:

Trygt fællesskab

Vi vægter elevernes trivsel og fællesskab i hverdagen højt i et trygt og overskueligt læringsmiljø.

De mellemmenneskelige relationer og forældrenes engagement er fundamentet for fællesskabet.

Hvad gør vi:

Høj faglighed

Vi skal til enhver tid kunne stå mål med, hvad der kræves fagligt i folkeskolen.

Vi tager udgangspunkt i det enkelte barns faglige kompetencer, så det får mulighed for at udnytte deres fulde potentiale.

Hvad gør vi:

Kreativitet

Det kreative menneske er kendetegnet ved at være åbent, fleksibelt, nysgerrigt, engageret, højt motiveret, udholdende, kritisk og målbevidst med en høj grad af selvstændighed og jeg-styrke.

Hvad gør vi:

Udeliv og bevægelse

VHF har udeliv og bevægelse som en integreret del af hverdagen – i undervisning såvel som i leg.

Hvad gør vi:

Værdigrundlag

På Vallekilde – Hørve Friskole (VHF) arbejder det pædagogiske personale (lærere og pædagoger) inden for nogle rammer, som børnenes forældre har skabt.

Derfor er forældrenes rolle på friskolen:

Det pædagogiske personale på VHF opbygger en organisation og en struktur, hvor de udfører deres pædagogiske arbejde i tæt samarbejde med forældrene. Et tæt skole-hjem samarbejde er af afgørende betydning for, at arbejdet med børnene bliver succesfyldt og tilfredsstillende for begge parter.

Indlæring og læring på VHF sker gennem egen udforskning, leg, tryghed, samtale, kommunikation, følelsen af at høre til og glæden ved selv at bidrage.
Det pædagogiske personale arbejder hele tiden på at skabe et miljø for børnene hvor:

På Vallekilde – Hørve Friskole er det vigtigt at skabe meningsfulde sammenhænge, hvor det gode arbejde trives – det gode arbejde defineret ved, at det enkelte barn i fællesskabet gives mulighed for at udvikle egne kompetencer mest muligt i erkendelse af, at børn lærer forskelligt.

Slutmål, delmål og undervisningsplaner

Vallekilde – Hørve Friskole tilbyder undervisning inden for følgende fagrække.

Humanistiske fag:
Dansk på 1. – 9. klassetrin
Engelsk på 1. – 9. klassetrin
Tysk på 7. – 9. klassetrin
Historie på 4.-9.klassetrin
Samfundsfag på 8.-9. klassetrin

Undervisningen følger formål og slutmål, der er fastsat for Folkeskolen i Fælles Mål II.
Naturfag:
Matematik på 1. – 9. klassetrin
Natur/teknik på 4. – 6. klassetrin
Geografi på 7. – 9. klassetrin
Biologi på 7. – 9. klassetrin Fysik/kemi på 7. – 9. klassetrin

Praktisk/musiske fag:
Sundhed & Bevægelse på 0 – 9. klassetrin (omfatter idræt, og fagområder fra sløjd, kulturhistorie, hjemkundskab, biologi og fra Sundheds- og seksualundervisning). PMU på 0.- 6. klassetrin (omfatter fagene billedkunst, håndarbejde, sløjd). Sang/Musik på 0. – 6. Klassetrin.

Valgfag:
Vi tilbyder følgende :
Frivillig musik i indskolingen
Frivillig musik på 4.-6.klassetrin
Håndværk/design, Husgerning og musik i 8. – 9. klassetrin
Scienceklub på 4. – 6. klassetrin
Obligatoriske emner:
Færdselslære varetages af dansklærerne op igennem grupperne.
Uddannelses- og erhvervsorientering varetages af dansklæreren i samarbejde med UU Sundheds- og seksualundervisning er knyttet til natur/teknik , biologi og Sundhed & bevægelse. Undervisningen følger formål og slutmål, der er fastsat for Folkeskolen i Fælles Mål II.

UNDERVISNINGSPLAN FOR SKOLENS FAGRÆKKE(Under revidering. Forventes færdig 1.8.2024)

Skolens undervisningsplan m.v. tager overordnet udgangspunkt i skolens formålsparagraf og i det supplerende værdigrundlag, som skolen har fastsat i henhold til § 5 stk. 9 i Lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Undervisningsplanen er i det efterfølgende opbygget efter en fast skabelon:

  1. Skolens formål med det enkelte fag – beskrives
  2. Skolens slutmål for det enkelte fag- beskrives
  3. Skolens delmål beskrives for fagene dansk, matematik, engelsk, geografi, biologi og fysik/kemi på relevante tidspunkter i skoleforløbet
  4. Udviklingen i undervisningen. Der gives en beskrivelse af, hvorledes skolens delmål fører hen mod slutmålene.

På Vallekilde – Hørve Friskole tilrettelægges fagene i tre tempi:

a. Børnehaveklasse til 3. klassetrin
b. 4. -6. klassetrin
c. 7. – 9. klassetrin

Skolens værdigrundlag giver overordnet en samlet beskrivelse af, hvilke idealer skolen har for sit arbejde.

Skolen

Åbenhed og tryghed er for os på skolen rammen om et godt børneliv

SFO

Spireloppen er et fritidstilbud, hvor den frie leg vægtes højt

Børnehaven

Udvikling i skovbørnehaven sker gennem udforskning, leg og tryghed