Tilsyn

Varetagelse af tilsyn i praksis på Vallekilde-Hørve Friskole

Tilsynsførende på skolen:
Kirsten Christensen
Tilsynsførende i børnehaven: Odsherred kommune

Offentligt tilsyn på skolen:

Hvert 2. år vælges på skift 1 person udenfor forældrekredsen til at føre offentligt tilsyn.

De tilsynsførende udarbejder en erklæring til forældrekredsen og skolens bestyrelse på
generalforsamlingen 1 gang årligt.

Læs seneste tilsynsrapport her: Tilsyn 2023 – 2024

Der føres tilsyn med om elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk
og med at skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål
med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, samt med at undervisningssproget
er dansk.

Pædagogisk tilsyn i børnehaven:

Odsherred kommune fører tilsyn med børnehaven efter gældende lovgivning. Uanmeldte tilsyn i børnehaven, forholder sig blandt andet til de fysiske omgivelser, relationer samt lege og aktiviteter.

Læs seneste tilsynsrapport her: Tilsyn 2023

Forældre tilsyn:

Der afholdes generalforsamling 1 gang om året. Bestyrelsen vælges på generalforsamling.
Bestyrelsen fører tilsyn med skolens aktiviteter og rammer (alle fag) samt fritidsordning.
Et bestyrelsesmedlem deltager i forældremøder så vidt muligt uden for eget barns
klasse.
Forældremøder og sammenkomster er planlagt fra skolestart.

Der er altid adgang til at deltage i undervisningen.

Tidligere tilsynsrapporter

Skolen

Åbenhed og tryghed er for os på skolen rammen om et godt børneliv

SFO

Spireloppen er et fritidstilbud, hvor den frie leg vægtes højt

Børnehaven

Udvikling i skovbørnehaven sker gennem udforskning, leg og tryghed